KONGRE BİLGİSİ

Prof. Dr. Turhan Esener 3. İş Hukuku Uluslararası Kongresi 19-20 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Kampüsü Akıngüç Oditoryumda gerçekleşecektir. Kongrede iş hukukunda temel hak ve özgürlükler ele alınacaktır.

 

 

 

 

 

 


KATILIM SERTİFİKASI TALEP KAYDI :

Paylaşmış olduğunuz bilgiler Karşılama ve Kayıt Masasında, Yaka Kartınız ve Katılım Sertifikanızda kullanılacaktır.


PROF. DR. TURHAN ESENER 3. İŞ HUKUKU ULUSLARARASI KONGRESİ

 

Yer: İstanbul Kültür Üniversitesi Akıngüç Oditoryumu

 

19 Nisan 2018 Perşembe 1. Gün
09.30 – 10.00Kayıt

10.00 – 10.30

 

Açılış Konuşmaları

Prof Dr. Dr. h.c. mult. Bahri ÖZTÜRK – İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Erhan GÜZEL – İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü

Dr. Bahar AKINGÜÇ GÜNVER – İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı

Ergün ATALAY – Türk-İş Konfederasyonu Genel Başkanı

Jülide SARIEROĞLU – T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı (Katılımları halinde)

10.30 – 11.30

Birinci Oturum

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Mehmet ÇAMUR – Oturum Başkanı

Prof. Dr. Melda SUR İşverenin Yönetim Hakkının Çağdaş Sınırlamaları ve Sosyal Diyalog

Doç. Dr. Gaye Burcu YILDIZ – İşçinin Yönetime Katılması ve İşçi Temsilciliği Sistemi

11.30 - 12.00: Genel Değerlendirme/Soru Cevap

 12.00 - 12.15 Çay/Kahve Arası
12.15 – 13.15

İkinci Oturum

Prof. Dr. A. Can TUNCAY – Oturum Başkanı

Prof. Dr. Talat CANBOLAT – İşçinin Kişiliğinin Korunması ve Mobbing

Doç. Dr. Saim OCAK – Alt İşveren İlişkisinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları

13.15 - 13.45: Genel Değerlendirme/Soru Cevap

13.45 – 15.00Öğle Yemeği Arası
15.00 – 16.00

Üçüncü Oturum

Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ - Oturum Başkanı

Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem YAZICI TIKTIK – İş Mahkemeleri Kanunu'nun Arabuluculuk Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi

Dr. Paul Martin MANZEL - Yurt Dışından Yabancı İşçi Getirilmesi ve İstihdamı

16.00 - 16.30: Genel Değerlendirme/Soru Cevap

 

20 Nisan 2018 Cuma 2. Gün

10.00 – 11.00

 

Birinci Oturum

Prof. Dr. Ali GÜZEL - Oturum Başkanı

Prof. Dr. Erdem ÖZDEMİR – İşçinin İfade Özgürlüğü

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Bektaş KAR – İşçinin Düşünce Hürriyeti ve İşçi Buluşları

11.00 - 11.30: Genel Değerlendirme/Soru Cevap

 

11.30 - 11.45 Çay/Kahve Arası
11.45 – 12.45

İkinci Oturum

Prof. Dr. Metin KUTAL - Oturum Başkanı

Prof. Dr. Faruk ANDAÇ - İşçinin Bireysel Sendikal Özgürlüğünün Alternatifleri

Dr. Öğretim Üyesi Gülsüm TATAR - Sendikal Nedenle Ayrımcılıkta İspat Sorunu

12.45 - 13.15: Genel Değerlendirme/Soru Cevap

 13.15 - 14.30 Öğle Yemeği Arası
14.30 – 15.30

Üçüncü Oturum

Prof. Dr. Sarper SÜZEK – Oturum Başkanı

Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU Kişisel Verilerin Korunması Açısından İşçilerin Hakları

Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT – Teknolojik Gelişmeler Işığında İşçi Hakları

15.30 - 16.00: Genel Değerlendirme/Soru Cevap

16.00 – 16.15Çay/Kahve Arası
16.15 – 17.15

Dördüncü Oturum

Prof. Dr. İlhan  ULUSAN - Oturum Başkanı

Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA – Rekabet Yasağı Sözleşmesinde Karşı Edim

Dr. Öğretim Üyesi Cüneyt BELLİCAN - Çalışanların Meydana Getirdikleri Eserler Üzerinde Hak Sahipliği ve Sözleşme Sonrası Yükümlülükleri

17.15 - 17.45: Genel Değerlendirme/Soru Cevap


İKÜ İletişim Bilgileri

Tel: (0212) 498 41 41

Fax: (0212) 498 43 06

E-posta: kultur@iku.edu.tr

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ATAKÖY YERLEŞKESİ

E5 Karayolu üzeri Bakırköy 34158 İstanbul

İletişim Bilgileri

Dr. Öğretim Üyesi Ender DEMİR – e.demir@iku.edu.tr

Arş. Gör. Beste GEMİCİ FİLİZ – b.filiz@iku.edu.tr